کارتریج‌ها

اجرای همهٔ بازی‌هایتان

کارتریج یک اجراگر سادهٔ بازی برای همهٔ بازی‌هایتان است. کارتریج می‌تواند بدون نیاز به ورود، بازی‌هایتان را از استیم، لوتریس، هروییک و… وارد کند. می‌توانید بازی‌هایتان را نهفته یا طرح جلدشان را از SteamGridDB بگیرید.

درگیری

کاوش رابط

کارتریج‌ها
جزییات بازی
ویرایش جزییات بازی
ترجیحات

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 2.8.5 در ۲۵ مه ۲۰۲۴ منتشر شده.

ترجمه نشده

این کاره به زبانتان موجود نیست.

کلیدواژگان

  • Cartridges
  • Game
  • Linux
  • کارتریج‌ها

گزینش زبان