کارتریج‌ها

اجرای همهٔ بازی‌هایتان

کارتریج یک اجراگر سادهٔ بازی برای همهٔ بازی‌هایتان است. کارتریج می‌تواند بدون نیاز به ورود، بازی‌هایتان را از استیم، لوتریس، هروییک و… وارد کند. می‌توانید بازی‌هایتان را نهفته یا طرح جلدشان را از SteamGridDB بگیرید.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 2.4.1 در ۱ مهر ۱۴۰۲ منتشر شده.

ترجمه نشده

این کاره به زبانتان موجود نیست.

Keywords

 • Bottles
 • Cartridges
 • Flatpak
 • Game
 • Gaming
 • Heroic
 • Itch
 • Launcher
 • Legendary
 • Linux
 • Lutris
 • Retroarch
 • Steam
 • استیم
 • ایچ
 • باتلز
 • بازی
 • بطری‌ها
 • رتروآرچ
 • فلت‌پک
 • لجندری
 • لوتریس
 • هروییک
 • کارتریج‌ها