نویسه‌ها

برنامهٔ نقشهٔ نویسه‌ها

نویسه‌ها ابزاری ساده برای یافتن و درج نویسه‌های غیرمعمول است. این ابزار به شما امکان یافتن سریع نویسه‌ای که به دنبالش هستید را با جست‌وجو برای کلیدواژگان می‌دهد.

همچنین می‌توانید نویسه‌ها را بر اساس دسته‌بندی‌هایی چون نقطه‌گذاری، نگاره‌ها و… بیابید.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.0 در ۱۸ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Characters
  • Linux
  • Utility
  • نویسه‌ها

گزینش زبان