نویسه‌ها

برنامهٔ نقشهٔ نویسه‌ها

نویسه‌ها ابزاری ساده برای یافتن و درج نویسه‌های غیرمعمول است. این ابزار به شما امکان یافتن سریع نویسه‌ای که به دنبالش هستید را با جست‌وجو برای کلیدواژگان می‌دهد.

همچنین می‌توانید نویسه‌ها را بر اساس دسته‌بندی‌هایی چون نقطه‌گذاری، نگاره‌ها و… بیابید.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.alpha در ۴ ژوئیه ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Characters
 • Emoji
 • Emoticon
 • Letters
 • Linux
 • Math
 • Punctuation
 • Symbols
 • Unicode
 • Utility
 • حروف
 • ریاضی
 • شکلک
 • نقطه‌گذاری
 • نمادها
 • نویسه‌ها
 • یونیکد
 • یونی‌کد

گزینش زبان