تصادم

هش پرونده‌هایتان را بررسی کنید

اعتبارسنجی این که پرونده‌ای که بارگیری یا دریافت کرده‌اید، همانی است که انتظار دارید، معمولاً نادیده گرفته می‌شود یا بسیار زمان‌بر است. همزمان، دست‌یابی به پرونده‌ای که ناشی از افزایش صفحات وب مخرب و عوامل دیگر، دست‌کاری شده است، بسیار آسان می‌شود.

هدف این ابزار حل آن است. تصادم، همراه با رابط کاربری ساده و تمیز، همه را، از هر گروه سنی و هر مقدار تجربه، قادر به تولید، مقایسه و اعتبارسنجی هش‌های ‏MD5، ‏SHA-256، ‏SHA-512 و SHA-1 می‌سازد.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 3.6.0 در ۱ مهر ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

  • Collision
  • Hash
  • Linux
  • Md5
  • Sha1
  • Sha256
  • Sha512
  • Utility
  • تصادم