تصادم

هش پرونده‌هایتان را بررسی کنید

اعتبارسنجی این که پرونده‌ای که بارگیری یا دریافت کرده‌اید، همانی است که انتظار دارید، معمولاً نادیده گرفته می‌شود یا بسیار زمان‌بر است. همزمان، دست‌یابی به پرونده‌ای که ناشی از افزایش صفحات وب مخرب و عوامل دیگر، دست‌کاری شده است، بسیار آسان می‌شود.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 3.7.1 در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Adler32
 • Blake3
 • Collision
 • Crc32
 • Hash
 • Linux
 • Md5
 • Sha1
 • Sha256
 • Sha512
 • Utility
 • تصادم

گزینش زبان