دوردست‌ها

دیدن و استفاده از میزکارهای دیگر

دوردست‌ها می‌گذار میزکارهای دیگر را دیده و از آن‌ها استفاده کنید. این برنامه می‌تواند راهی عالی برای دسترسی به محتوا یا نرم‌افزارها روی سیستم‌عامل‌های میزکار مختلف باشد. هم‌چنین می‌تواند به عنوان راهی برای فراهم کردن پشتیبانی به کاربرانی که نیاز به کمک دارند، استفاده شود.

می‌توان به بازه‌ای از سیستم‌عامل‌های مختلف، شامل میزکارهای گنو/لینوکس و ویندوز وصل شد. هم‌چنین می‌توان به دستگاه‌های مجازی وصل شوید.

دوردست‌ها از قراردادهای VNC و RDP پشتیبانی می‌کند و باید یکی از این‌ها روی میزکاری که می‌خواهید به آن وصل شوید، به کار افتاده باشد.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.0 در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Access
 • Connections
 • Desktop
 • Linux
 • Network
 • Rdp
 • Remote
 • RemoteAccess
 • Support
 • Utility
 • View
 • Vnc
 • Windows
 • دسترسی
 • دوردست
 • دوردست‌ها
 • میزکار
 • پشتیبانی

گزینش زبان