دوردست‌ها

دیدن و استفاده از میزکارهای دیگر

دوردست‌ها می‌گذار میزکارهای دیگر را دیده و از آن‌ها استفاده کنید. این برنامه می‌تواند راهی عالی برای دسترسی به محتوا یا نرم‌افزارها روی سیستم‌عامل‌های میزکار مختلف باشد. هم‌چنین می‌تواند به عنوان راهی برای فراهم کردن پشتیبانی به کاربرانی که نیاز به کمک دارند، استفاده شود.

می‌توان به بازه‌ای از سیستم‌عامل‌های مختلف، شامل میزکارهای گنو/لینوکس و ویندوز وصل شد. هم‌چنین می‌توان به دستگاه‌های مجازی وصل شوید.

دوردست‌ها از قراردادهای VNC و RDP پشتیبانی می‌کند و باید یکی از این‌ها روی میزکاری که می‌خواهید به آن وصل شوید، به کار افتاده باشد.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.0 در ۱۸ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Connections
  • Linux
  • Network
  • RemoteAccess
  • Utility
  • دوردست‌ها

گزینش زبان