کنسول

شبیه‌ساز پایانه

شبیه‌ساز پایانه‌ای کاربرپسند برای میزکار گنوم.

درگیری

کاوش رابط

پنجرهٔ پایانه

آشنایی با ما

  • نگه‌دارنده

    Zander Brown

    they/them

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.0 در ۱۸ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Console
  • Linux
  • کنسول

گزینش زبان