کنسول

شبیه‌ساز پایانه

شبیه‌ساز پایانه‌ای کاربرپسند برای میزکار گنوم.

درگیر شدن

کاوش رابط

پنجرهٔ پایانه

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.0 در ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

  • Console
  • Linux
  • کنسول