ویرایشگر dconf

یک ابزار گرافیکی برای ویرایش پایگاه دادهٔ dconf

ویراشگر Dconf یک ابزار است که اجازه ویرایش مستقیم پایگاه‌دادهٔ dconf را می‌دهد. این ابزار در زمان توسعهٔ نرم‌افزارهایی که از این تنظیمات بهره‌گیری می‌کنند، کاربردی است.

ویرایش پیکربندی‌های شما به صورت مستقیم یک ویژگی حرفه‌ای است و ممکن است باعث عدم کارکرد درست برنامه شود.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

  • نگه‌دارنده

    Arnaud B.

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.0.1 در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Dconf Editor
  • Linux
  • System
  • ویرایشگر dconf

گزینش زبان