ویرایشگر dconf

یک ابزار گرافیکی برای ویرایش پایگاه دادهٔ dconf

ویراشگر Dconf یک ابزار است که اجازه ویرایش مستقیم پایگاه‌دادهٔ dconf را می‌دهد. این ابزار در زمان توسعهٔ نرم‌افزارهایی که از این تنظیمات بهره‌گیری می‌کنند، کاربردی است.

ویرایش پیکربندی‌های شما به صورت مستقیم یک ویژگی حرفه‌ای است و ممکن است باعث عدم کارکرد درست برنامه شود.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

 • نگه‌دارنده

  Arnaud B.

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.0.1 در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

 • Configuration
 • Dconf Editor
 • Linux
 • Settings
 • System
 • تنظیمات
 • ویرایشگر dconf
 • پیکربندی