پشتیبان‌های دژا داپ

خود را از خطر از دست دادن پرونده‌هایتان ایمن کنید

دژا داپ ابزاری ساده برای پشتیبان گیری است. این برنامه پیچیدگی پشتیبان گیری را به صورت درست (رمزگذاری شده، خارج از پایگاه و دوره‌ای) پنهان کرده و از داپلیسیتی به عنوان پسانه استفاده می‌کند.

 • پشتیبانی از مکان‌های پشتیبان محلی، دوردست یا ابری چون درایو گوگل
 • فشرده‌سازی و رمزگذاری امن داده‌هایتان
 • پشتیبان گیری فزاینده که می‌گذارد از هر پشتیبان به‌خصوصی باز گردانید
 • بر اساس زمان‌بندی منظمی پشتیبان می‌گیرد
 • به خوبی با میزکار گنومتان یکپارچه می‌شود

دژا داپ بر سادگی استفاده و بازیابی داده‌های شخصی‌ای که اشتباهی از دست رفته‌اند تمرکز دارد. اگر نیاز به یک برنامهٔ بایگانی یا پشتیبان گیری سامانه‌ای کامل دارید، شاید دیگر کاره‌های پشتیبان گیری را ترجیح دهید.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

کلیدواژگان

 • Archiving
 • Backup
 • Deja
 • Dup
 • Déjà
 • Déjà Dup Backups
 • GNOME
 • GTK
 • Linux
 • Utility
 • X-GNOME-Utilities
 • داپ
 • دژا
 • پشتیبان
 • پشتیبان‌های دژا داپ

گزینش زبان