پشتیبان‌های دژا داپ

خود را از خطر از دست دادن پرونده‌هایتان ایمن کنید

دژا داپ ابزاری ساده برای پشتیبان گیری است. این برنامه پیچیدگی پشتیبان گیری را به صورت درست (رمزگذاری شده، خارج از پایگاه و دوره‌ای) پنهان کرده و از داپلیسیتی به عنوان پسانه استفاده می‌کند.

 • پشتیبانی از مکان‌های پشتیبان محلی، دوردست یا ابری چون درایو گوگل
 • فشرده‌سازی و رمزگذاری امن داده‌هایتان
 • پشتیبان گیری فزاینده که می‌گذارد از هر پشتیبان به‌خصوصی باز گردانید
 • بر اساس زمان‌بندی منظمی پشتیبان می‌گیرد
 • به خوبی با میزکار گنومتان یکپارچه می‌شود

دژا داپ بر سادگی استفاده و بازیابی داده‌های شخصی‌ای که اشتباهی از دست رفته‌اند تمرکز دارد. اگر نیاز به یک برنامهٔ بایگانی یا پشتیبان گیری سامانه‌ای کامل دارید، شاید دیگر کاره‌های پشتیبان گیری را ترجیح دهید.

درگیری

کاوش رابط

پشتیبان گیری خودکار از پرونده‌هایتان — تنظیمش کرده و فراموشش کنید
Restoring is a breeze — browse your files and select which to restore
Back up to the cloud, a network server, or a local drive
Take control of your backup by choosing exactly which folders to include

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

بازدید از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.2 در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Archiving
 • Déjà Dup Backups
 • GNOME
 • GTK
 • Linux
 • Utility
 • X-GNOME-Utilities
 • پشتیبان‌های دژا داپ

گزینش زبان