دِوهلپ

یک ابزار توسعه برای مرور و جست‌وجوی مستندات API

دوهلپ یک ابزار توسعه برای مرورگر و جست‌جوی مستندات API است. این برنامه راهی ساده برای حرکت بین کتابخانه‌ها و جست‌وجو بر اساس تابع، ساختار یا ماکرو را فراهم می‌کند.

مستندات باید به صورت محلّی نصب‌شده باشند، پس برای استفاده از دوهلپ نیازی به اتّصال اینترنتی نیست.

دوهلپ به صورت بومی با GTK-Doc کار می‌کند؛ پس GTK و کتابخانه‌های گنوم به خوبی پشتیبانی می‌شوند. ولی دیگر بن‌سازه‌های توسعه نیز می‌توانند تا وقتی که مستندات API در قالب HTML موجود بوده و یک پروندهٔ نمایهٔ ‪*.devhelp2‬ ایجاد شود، به همان خوبی پشتیبانی شوند.

دوهلپ با سایر برنامه‌ها نظیر گلید، Anjuta و ‌سازندهٔ گنوم یکپارچه شده و افزایه‌هایی برای ویرایشگر متن‌های مختلف (جی‌ادیت، ویم، ای‌مکس، جینی و…) دارد.

درگیری

کاوش رابط

پنجرهٔ اصلی دوهلپ
پنجرهٔ اصلی دوهلپ با کتابی باز
دوهلپ از گشودن چندین کتاب پشتیبانی می‌کند
دوهلپ از قالب‌های مستندات HTML پشتیبانی می‌کند

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Development
  • Devhelp
  • Linux
  • دِوهلپ

گزینش زبان