دایالکت

بازگردانی میان زبان‌ها

یک کارهٔ ترجمه برای گنوم.

ویژگی‌ها:

 • ترجمه برپایهٔ ترجمهٔ گوگل
 • ترجمه برپایهٔ واسط برنامه‌نویسی لیبره‌ترنسلیت. می‌گذارد از هر نمونهٔ برخط موجودی استفاده کنید
 • ترجمه برپایهٔ واسط برنامه‌نویسی ترجمهٔ لینگوا
 • متن به گفتار
 • پیشینهٔ ترجمه
 • شناسایی خودکار زبان
 • دکمه‌های تخته‌گیره

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 2.1.1 در ۳۰ مهر ۱۴۰۱ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

 • Dialect
 • Linux
 • Network
 • Translate
 • Translation
 • بازگردانی
 • ترجمه
 • دایالکت