دیسک‌ها

ابزار مدیریت دیسک برای گنوم

دیسک‌ها راهی آسان برای بازبینی، قالب‌بندی، افراز و پیکربندی دیسک‌ها و افزاره‌های بلوکی فراهم می‌کند.

با استفاده از دیسک‌ها می‌توانید داده‌های SMART را ببینید، دیسک‌های فیزیکی را محک زده و از حافظه‌های USB تصویر بگیرید.

درگیری

کاوش رابط

مدیریت افزاره‌های ذخیره‌سازیتان
افرازش و قالب‌بندی دیسک‌ها
بازرسی سرعت گرداننده و وضعیت سلامت

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

بازدید از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Disks
  • Linux
  • دیسک‌ها

گزینش زبان