دیسک‌ها

ابزار مدیریت دیسک برای گنوم

دیسک‌ها راهی آسان برای بازبینی، قالب‌بندی، افراز و پیکربندی دیسک‌ها و افزاره‌های بلوکی فراهم می‌کند.

با استفاده از دیسک‌ها می‌توانید داده‌های SMART را ببینید، دیسک‌های فیزیکی را محک زده و از حافظه‌های USB تصویر بگیرید.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

کلیدواژگان

  • Disks
  • Linux
  • دیسک‌ها

گزینش زبان