دی-اسپای

تحلیل اتّصال‌های D-Bus

دی-اسپای ابزاری ساده برای مرور اتّصال‌های D-Bus است.

درگیری

کاوش رابط

میانای دی-اسپای

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.0 در ۱۵ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • D-Spy
  • Development
  • Linux
  • دی-اسپای

گزینش زبان