دی-اسپای

مرورگر D-Bus برای گنوم

دی-اسپای ابزاری ساده برای مرور اتّصال‌های D-Bus است.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 44.0 در ۱۷ مارس ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • D-Spy
  • Dbus
  • Development
  • Linux
  • دی-اسپای
  • دی‌باس

گزینش زبان