پلاک گوش

ویرایش برچسب‌های پرونده‌های صوتی

پلاک گوش ویرایشگری ساده برای برچسب‌های پرونده‌های صوتیست. هدف اصلی این کاره ویرایش‌های سریع یا تغییر دسته‌ای قطعه‌ها در آلبوم‌هاست. خلاف دیگر برنامه‌های برچسب‌زنی، پلاک گوش نیازی به برپایی شاخهٔ کتابخانهٔ آهنگ‌ها به دست کاربر ندارد. ویژگی‌ها:

 • ویرایش برچسب‌های پرونده‌های MP3، WAV، M4A، FLAC، OGG و WMA
 • تغییر یک‌بارهٔ فرادادهٔ چندین پرونده
 • تغییر نام پرونده‌ها با استفاده از اطّلاعات برچسب‌های موجود
 • شناسایی پرونده‌ها با AcoustID

دسترسی شبکه تنها برای گزینهٔ «تشخیص پرونده‌های گزیده» است.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.6.0 در ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Audio
 • AudioVideo
 • AudioVideoEditing
 • Audioa
 • Données
 • Ear Tag
 • Etichetta
 • Etichettamento
 • Etichettare
 • Etichettatore
 • Etichette
 • Etiket
 • Etiketa
 • Etiketatzailea
 • Etiketatzea
 • Etiketleme
 • Etiketleyici
 • Etiqueta
 • Etiquetado
 • Etiquetador
 • Etiquetatge
 • Linux
 • Ljud
 • Metadane
 • Metadata
 • Music
 • Musica
 • Musik
 • Musika
 • Muziek
 • Muzika
 • Muzyka
 • Música
 • Müzik
 • Oznaka
 • Označavanje
 • Označivač
 • Penanda
 • Penandaan
 • Schlagwort
 • Ses
 • Tag
 • Tagg
 • Taggare
 • Taggen
 • Tagger
 • Tagging
 • Taggning
 • Tagi
 • Tagowanie
 • Tanda
 • Znacznik
 • Znaczniki
 • Àudio
 • Аудио
 • Додавання міток
 • Звук
 • Музика
 • Музыка
 • Мітка
 • Мітки
 • Тег
 • Тегирование
 • Тэг
 • Тэггер
 • Тэгирование
 • אודיו
 • מוזיקה
 • מוסיקה
 • מתייג
 • צליל
 • שירים
 • שמע
 • תג
 • תגיות
 • תגית
 • תיוג
 • آهنگ؛صدا؛برچسب؛برچسب زدن؛برچسب‌زننده؛
 • پلاک گوش
 • Მეტამონაცემები
 • Მუსიკა
 • Ჭდე
 • Ჭდისდადება
 • 标签
 • 音乐
 • 音频

گزینش زبان