پلاک گوش

ویرایش برچسب‌های پرونده‌های صوتی

پلاک گوش ویرایشگری ساده برای برچسب‌های پرونده‌های صوتیست. هدف اصلی این کاره ویرایش‌های سریع یا تغییر دسته‌ای قطعه‌ها در آلبوم‌هاست. خلاف دیگر برنامه‌های برچسب‌زنی، پلاک گوش نیازی به برپایی شاخهٔ کتابخانهٔ آهنگ‌ها به دست کاربر ندارد. ویژگی‌ها:

  • ویرایش برچسب‌های پرونده‌های MP3، WAV، M4A، FLAC، OGG و WMA
  • تغییر یک‌بارهٔ فرادادهٔ چندین پرونده
  • تغییر نام پرونده‌ها با استفاده از اطّلاعات برچسب‌های موجود
  • شناسایی پرونده‌ها با AcoustID

دسترسی شبکه تنها برای گزینهٔ «تشخیص پرونده‌های گزیده» است.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.6.1 در ۳ مه ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Audio
  • AudioVideo
  • AudioVideoEditing
  • Ear Tag
  • Linux
  • پلاک گوش

گزینش زبان