نمایشگر سند

نمایشگر سند برای قالب‌های رایج اسناد

یک سندبین برای میزکار گنوم. می‌توانید سندها را در قالب‌های مختلف دیده، جست‌وجو و حاشیه‌نویسی کنید.

اوینس از قالب‌های مقابل پشتیبانی می‌کند: PDF ،PS ،EPS ،XPS ،DjVu ،TIFF ،DVI (همراه با SyncTeX) و کتاب‌های کمیک (CBR ،CBT ،CBZ ،CB7).

درگیر شدن

کاوش رابط

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 44.3 در ۱۰ تیر ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

  • 2DGraphics
  • Djvu
  • Document
  • Document Viewer
  • Dvi
  • Evince
  • Graphics
  • Linux
  • Office
  • Pdf
  • Postscript
  • Presentation
  • Ps
  • Tiff
  • VectorGraphics
  • Viewer
  • Xps
  • ارائه
  • سند
  • نمایشگر سند
  • نوشتار