نمایشگر سند

نمایشگر سند برای قالب‌های رایج اسناد

یک سندبین برای میزکار گنوم. می‌توانید سندها را در قالب‌های مختلف دیده، جست‌وجو و حاشیه‌نویسی کنید.

اوینس از قالب‌های مقابل پشتیبانی می‌کند: PDF ،PS ،EPS ،XPS ،DjVu ،TIFF ،DVI (همراه با SyncTeX) و کتاب‌های کمیک (CBR ،CBT ،CBZ ،CB7).

درگیری

کاوش رابط

رابط کاربری‌ای تمیز و ساده
افزودن حاشیه‌نویسی و نشانه‌گذاری

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.3 در ۲۵ آوریل ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • 2DGraphics
  • Document Viewer
  • Graphics
  • Linux
  • Office
  • VectorGraphics
  • Viewer
  • نمایشگر سند

گزینش زبان