افزونه‌ها

مدیریت افزونه‌های پوستهٔ گنوم

افزونه‌های گنوم؛ به‌روز رسانی، پیکربندی، برداشتن یا از کار انداختن افزونه‌ها را مدیریت می‌کند.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.0 در ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

  • Extensions
  • Linux
  • Utility
  • افزونه‌ها