قلم‌ها

دیدن قلم‌های روی سامانه‌تان

قلم‌ها، قلم‌هایی که روی رایانه‌تان نصب شده را به صورت بندانگشتی نشان‌تان می‌دهد. گزینش هر بندانگشتی، نمای کامل چگونگی دیده شدن قلم در اندازه‌های مختلف را نشان می‌دهد.

قلم‌ها همچنین از نصب پرونده‌های قلم جدید بارگیری شده در قالب ttf و دیگر قالب‌ها پشتیبانی می‌کند. قلم‌ها می‌توانند فقط برای استفادهٔ شما نصب شده یا برای تمامی کاربران روی رایانه در دسترس باشند.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.0 در ۲۱ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Fonts
  • Linux
  • Utility
  • قلم‌ها

گزینش زبان