مأموریت‌ها

مدیریت تکلیف‌هایتان

برنامهٔ تکلیف‌ها برای آنان که سادگی را ترجیح می دهند.

ویژگی‌ها:

 • پشتیبانی از چندین سیاههٔ تکلیف
 • افزودن، برداشتن و ویرایش تکلیف‌ها و زیرتکلیف‌ها
 • علامت زدن تکلیف‌ها و زیرتکلیف‌ها به کامل شده
 • افزودن لهجهٔ رنگی برای هر تکلیف
 • همگام سازی تکلیف‌ها با نکست‌کلود یا دیگر فراهم‌کنندگان CalDAV
 • پشتیبانی از کشیدن و رها کردن
 • درون‌ریزی پرونده‌های ‪.ics

درگیری

کاوش رابط

Main Window View

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.2.3 در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴ منتشر شده.

ترجمه نشده

این کاره به زبانتان موجود نیست.

کلیدواژگان

 • Errands
 • Linux
 • Utility
 • مأموریت‌ها

گزینش زبان