مأموریت‌ها

مدیریت تکلیف‌هایتان

برنامهٔ تکلیف‌ها برای آنان که سادگی را ترجیح می دهند.

ویژگی‌ها:

 • پشتیبانی از چندین سیاههٔ تکلیف
 • افزودن، برداشتن و ویرایش تکلیف‌ها و زیرتکلیف‌ها
 • علامت زدن تکلیف‌ها و زیرتکلیف‌ها به کامل شده
 • افزودن لهجهٔ رنگی برای هر تکلیف
 • همگام سازی تکلیف‌ها با نکست‌کلود یا دیگر فراهم‌کنندگان CalDAV
 • پشتیبانی از کشیدن و رها کردن
 • درون‌ریزی پرونده‌های ‪.ics

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.1.9 در ۸ فوریه ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Errands
 • Linux
 • Utility
 • مأموریت‌ها

گزینش زبان