تاریخچهٔ گزارش‌ها

نمایش جزئیات گزارش‌ها برای سامانه

تاریخچهٔ گزارش‌ها، رویدادها را از گزارش‌های systemd نمایش داده و آن‌ها را در دسته‌بندی‌های مختلف از قبیل سخت‌افزاری و برنامه‌ای، می‌چیند.

با استفاده از تاریخچهٔ گزارش‌ها می‌توانید گزارش‌های خود را با نوشتن آنها جست‌وجو کنید و جزئیات اطلاعات مربوط به هر رویداد را با کلیک کردن روی آن ببینید.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

بازدید از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.0 در ۲۲ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Linux
  • Logs
  • Monitor
  • System
  • Utility
  • تاریخچهٔ گزارش‌ها

گزینش زبان