تاریخچهٔ گزارش‌ها

نمایش جزئیات گزارش‌ها برای سامانه

تاریخچهٔ گزارش‌ها، رویدادها را از گزارش‌های systemd نمایش داده و آن‌ها را در دسته‌بندی‌های مختلف از قبیل سخت‌افزاری و برنامه‌ای، می‌چیند.

با استفاده از تاریخچهٔ گزارش‌ها می‌توانید گزارش‌های خود را با نوشتن آنها جست‌وجو کنید و جزئیات اطلاعات مربوط به هر رویداد را با کلیک کردن روی آن ببینید.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

بازدید از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 43.0 در ۱ مهر ۱۴۰۱ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

 • Debug
 • Error
 • Journal
 • Linux
 • Log
 • Logs
 • Monitor
 • System
 • Utility
 • تاریخچهٔ گزارش‌ها
 • خطا
 • رفع اشکال
 • گزارش‌ها