نقشه‌ها

یافتن مکان‌ها در هر جایی از جهان

نقشه‌ها دسترسی سریعی به نقشه‌ها در تمام جهان را می‌دهد. این برنامه می‌گذارد با جست‌وجو برای یک شهر یا خیابان، مکانی را که به دنبالشید یافته یا مکانی را برای قرار مشخّص کنید.

نقشه‌ها از پایگاه دادهٔ مشارکتی اوپن‌استریت‌مپ استفاده می‌کند که به دست صدها هزار نفر در سراسر جهان درست شده است.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

  • نگه‌دارنده

    Marcus Lundblad

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.11 در ۱۲ مه ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Linux
  • Maps
  • Utility
  • نقشه‌ها

گزینش زبان