نقشه‌ها

یافتن مکان‌ها در هر جایی از جهان

نقشه‌ها دسترسی سریعی به نقشه‌ها در تمام جهان را می‌دهد. این برنامه می‌گذارد با جست‌وجو برای یک شهر یا خیابان، مکانی را که به دنبالشید یافته یا مکانی را برای قرار مشخّص کنید.

نقشه‌ها از پایگاه دادهٔ مشارکتی اوپن‌استریت‌مپ استفاده می‌کند که به دست صدها هزار نفر در سراسر جهان درست شده است.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 44.4 در ۳ شهریور ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

  • Linux
  • Maps
  • Utility
  • نقشه
  • نقشه‌ها