Mousai

شناسایی آهنگ ها در ثانیه

جستجوی آهنگ‌های دلخواه شما با رابط کاربری آسان.

برنامه Mousai مشابه Shazam کاربری خیلی ساده‌ای داره برای تشخیص موزیک‌ها. فقط دکمه شنیداری رو میزنی، و چند ثانیه صبر میکنی. خیلی جادویی اسم موزیک و اسم خواننده رو بهت نشون میده!

نکته: از APIی AudD استفاده میشه. پس لازمه که به سایتش ورود کنی و ازش درخواست تریال کنی.

چرا شما عاشق Mousai خواهید شد؟

 • 🎸 ساخت یک repertoire از آهنگ‌های تشخیصی
 • 🎼 نمایش سریع پیش‌نمایش آهنگ با رابط‌کاربری
 • 🌐 کاوش و شنیدن آهنگ از منابع مختلف
 • 📱 رابط‌کاربری خیلی ساده

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.7.6 در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Audio
 • Identify
 • Linux
 • Mousai
 • Music
 • Recognition
 • Recognize
 • Shazam
 • Song
 • Utility
 • آهنگ
 • تشخیص
 • رسمیت
 • شازام
 • شناسایی
 • صوت
 • موزیک

گزینش زبان