آهنگ‌ها

پخش و سازمان‌دهی مجموعه آهنگ‌هایتان

راهی آسان و دلپذیر برای پخش آهنگ‌هایتان.

یافتن قطعه‌ها در مجموعهٔ محلّیتان با استفاده از سیاهه‌های پخش ایجاد شده به صورت خودکار یا ساختن سیاهه‌ای تازه.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

 • نگه‌دارنده

  Marinus Schraal

 • نگه‌دارنده

  Jean Felder

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

بازدید از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.0 در ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

 • Audio
 • AudioVideo
 • Linux
 • Music
 • Player
 • آهنگ
 • آهنگ‌ها
 • موزیک
 • موسیقی
 • پخش‌کننده‌