آهنگ‌ها

پخش و سازمان‌دهی مجموعه آهنگ‌هایتان

راهی آسان و دلپذیر برای پخش آهنگ‌هایتان.

یافتن قطعه‌ها در مجموعهٔ محلّیتان با استفاده از سیاهه‌های پخش ایجاد شده به صورت خودکار یا ساختن سیاهه‌ای تازه.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

 • نگه‌دارنده

  Marinus Schraal

 • نگه‌دارنده

  Jean Felder

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

بازدید از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.0 در ۱۷ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Audio
 • AudioVideo
 • Linux
 • Music
 • Player
 • آهنگ‌ها

گزینش زبان