نمودارها

رسم نمودار ساده

نمودارها، دیداری کردن فرمول‌های ریاضیاتی را ساده می‌کند. علاوه بر عملگرهای حسابیِ ساده، از توابع مثلثاتی، هذلولی، نمایی و لگاریتمی، و همچنین حاصل‌جمع‌ها و حاصل‌ضرب‌های سفارشی نیز پشتیبانی می‌کند. می‌تواند معادلات متقارن، و جفت معادلات ضمنی و صریح دکارتی را نمایش دهد.

نمودارها ساخته شده تا به‌خوبی با میزکار گنوم یک‌پارچه شود و با استفاده از OpenGL از سخت‌افزار نوین بهره ببرد.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

  • نگه‌دارنده

    Alex Huntley

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.8.5 در ۳ مه ۲۰۲۳ منتشر شده.

ترجمه نشده

این کاره به زبانتان موجود نیست.

کلیدواژگان

  • Education
  • Linux
  • Math
  • Plots
  • Science
  • نمودارها

گزینش زبان