پادپخش‌ها

شنیدن نمایش‌های محبوبتان

پخش، به‌روز رسانی و مدیریت پادپخش‌هایتان از میانایی سبک که به طور بی‌نقصی با گنوم یکپارچه می‌شود. پادپخش‌ها می‌تواند قالب‌های صوتی مختلفی را پخش کرده و جایی که شنیدن را متوقّف کردید به خاطر بسپرد. می‌توانید با پیوندهای سوندکلود، آی‌تونز و خوراک وب مشترک نمایش‌ها شوید. اشتراک‌های دیگر برنامه‌ها می‌توانند از طریق پرونده‌های OPML درون ریخته شوند.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

 • نگه‌دارنده

  Jordan Petridis

  he/him
 • نگه‌دارنده

  Julian Hofer

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.6.1 در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Audio
 • AudioVideo
 • Linux
 • Podcast
 • Podcasts
 • RSS
 • خوراک
 • صدا
 • وب‌آوا
 • پادپخش
 • پادپخش‌ها
 • پادکست

گزینش زبان