پادپخش‌ها

شنیدن نمایش‌های محبوبتان

پخش، به‌روز رسانی و مدیریت پادپخش‌هایتان از میانایی سبک که به طور بی‌نقصی با گنوم یکپارچه می‌شود. پادپخش‌ها می‌تواند قالب‌های صوتی مختلفی را پخش کرده و جایی که شنیدن را متوقّف کردید به خاطر بسپرد. می‌توانید با پیوندهای سوندکلود، آی‌تونز و خوراک وب مشترک نمایش‌ها شوید. اشتراک‌های دیگر برنامه‌ها می‌توانند از طریق پرونده‌های OPML درون ریخته شوند.

درگیری

کاوش رابط

The home view displaying the newest episodes of your podcasts
The shows view displaying the covers of your podcasts
The show widget displaying the cover and the latest episodes of a specific podcast
The view where one can add a new podcast

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.7.0 در ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Audio
  • Linux
  • Podcasts
  • پادپخش‌ها

گزینش زبان