پولاری

صحبت با افراد روی آی‌آرسی

یک کارخواه سادهٔ گپ بازپخش اینترنتی (IRC) که برای یکپارچگی با گنوم طراحی شده است؛ شامل یک واسط ساده و زیبا است که به شما اجازه می‌دهد تا بر روی گفت‌وگوهای خود تمرکز کنید.

می‌توانید از پولاری برای گپ عمومی در یک کانال و داشتن گفت‌وگوهای خصوصی یک‌به‌یک استفاده کنید. آگاهی‌ها باعث می‌شوند تا هرگز پیامی مهم را از دست ندهید.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

 • نگه‌دارنده

  Florian Müllner

  he/him

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

بازدید از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.0 در ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

 • Chat
 • IRC
 • IRCClient
 • Internet
 • Linux
 • Network
 • Polari
 • Relay
 • اینترنت
 • پولاری
 • گپ