پیش‌نمایش اشتراک‌گذاری

بررسی کارت‌های شبکه‌های مجازی به‌صورت محلّی

پیش‌نمایش و اشکال‌زدایی برچسب‌های فرادادهٔ وبگاه‌ها برای اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.4.0 در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کمی ترجمه شده

فقط بخش کوچکی از این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • GTK
  • Gnome
  • Link
  • Linux
  • Share Preview
  • Unfurl
  • Url
  • Utility
  • پیش‌نمایش اشتراک‌گذاری

گزینش زبان