پویشگر پرونده

گرفتن یک رونوشت دیجیتالی از عکس‌ها و سندهایتان

راهی ساده برای پویش اسناد و تصاویر. می‌توانید قسمت‌های نامناسب عکس را بریده و در صورت اشتباه بودن جهت، آن را بچرخانید. می‌توانید پویش‌های خود را چاپ، به pdf برون‌ریزی یا در بازه‌ای در قالب‌های تصویری ذخیره کنید.

این کاره از چهارچوب SANE برای پشتیبانی از پویشگرهای موجود استفاده می‌کند.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 44.0 در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

 • Adf
 • Document Scanner
 • Flatbed
 • Graphics
 • Linux
 • Scan
 • Scanner
 • Scanning
 • پویش
 • پویشگر
 • پویشگر پرونده