سامانما

نمایه سازی از یک برنامه یا کل سامانه

سامانما می‌گذارد برنامه‌ها را برای کمک به اشکال‌زدایی و بهینه‌سازی نمایه کنید.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.beta در ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ منتشر شده.

ترجمه نشده

این کاره به زبانتان موجود نیست.

Keywords

  • Linux
  • Sysprof
  • سامانما