سامانما

نمایه سازی از یک برنامه یا کل سامانه

سامانما می‌گذارد برنامه‌ها را برای کمک به اشکال‌زدایی و بهینه‌سازی نمایه کنید.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.1 در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Linux
  • Sysprof
  • سامانما

گزینش زبان