پایشگر سامانه

نمایش و مدیریت منابع سامانه

پایشگر سامانه، یک نمایشگر فرایندها و یک پایشگر سامانه، با یک واسط کاربری جذاب و ساده است.

پایشگر سامانه این امکان را می‌دهد که بفهمید چه برنامه‌هایی در حال استفاده از پردازشگر یا حافظهٔ رایانه‌تانند، بتوانید برنامه‌های درحال اجرا را مدیریت کرده، فرایندهای ناپاسخگو را مجبور به توقف کنید و الویت یا وضعیت فرایندهای موجود را تغییر دهید.

امکان نمایش نمودار منابع‌، نمایی کلی از آن‌چه روی رایانه‌تان رخ می‌دهد را با نمایش میزان استفاده از شبکه، حافظه و پردازشگر، به شما می‌دهد.

درگیری

کاوش رابط

نمای فهرست پردازش
نمای‌کلی منابع
نمای سامانه پرونده‌ها

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

بازدید از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.0 در ۱۶ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Linux
  • System Monitor
  • پایشگر سامانه

گزینش زبان