گردشگری

خوش‌آمدگویی و گردشگری گنوم

یک خوش‌آمدگویی و گردشگری راهنمایی شده برای گنوم.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 44.0 در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

  • Linux
  • Tour
  • گردشگری