گشت

خوش‌آمدگویی و گشت گنوم

یک خوش‌آمدگویی و گشت راهنمایی شده برای گنوم.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.0 در ۱۵ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Linux
  • Tour
  • گشت

گزینش زبان