پیچ‌وتاب

انتقال سریع و ایمن پرونده

پیچ‌وتاب می‌گذارد با تبادل کدی واژه‌محور، پرونده‌ها را به صورت امن از طریق اینترنت یا شبکهٔ محلّی برای هم بفرستید.

بهترین روش انتقالی که با استفاده از شیوه‌نامهٔ «کرمچالهٔ جادویی» تعیین می‌شود، در صورت امکان شامل انتقال در شبکهٔ محلی نیز می‌شود.

امکانات

 • فرستادن پرونده‌ها بین چند افزاره
 • همهٔ پرونده‌های انتقالی رمزگذاری می‌شوند
 • انتقال مستقیم پرونده‌ها در شبکهٔ محلی اگر ممکن باشد
 • به اتّصال اینترنت نیاز است
 • پشتیبانی رمزینهٔ پاس
 • سازگاری با کارساز خط فرمان کرمچالهٔ جادویی و تمامی دیگر کاره‌های سازگار

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

 • نگه‌دارنده

  Fina Wilke

  she / her

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.5.4 در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

 • GTK
 • Gnome
 • Linux
 • Magic-Wormhole
 • Utility
 • Warp
 • Wormhole
 • انتقال
 • پرونده
 • پیچ‌وتاب
 • کرمچاله
 • گنوم