رمزگشا

پویش و تولید رمزهای QR

پوینده و تولیدکنندهٔ رمزهای QR،‌ زیبا ولی ساده.

قابلیت‌ها:

  • تولیدکنندهٔ رمز QR
  • پویش کردن با یک دوربین
  • پویش کردن یک نماگرفت
  • در صورت امکان، محتوای رمز QR را تجزیه می‌کند و نمایش می‌دهد

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.3.2 در ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.