پویش و تولید کدهای QR

پویش‌کننده و تولیدکنندهٔ کدهای QR،‌ به‌سادگی و در عین حال وهم‌انگیز.

ویژگی‌ها:

  • تولیدکنندهٔ کد QR
  • پویش یک دوربین
  • پویش از یک نماگرفت
  • تجزیه و نمایش محتوای کد QR در صورت امکان

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 0.2.2 در ۲۶ دی ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.