رمزگشا

پویش و تولید رمزهای QR

پوینده و تولیدکنندهٔ رمزهای QR،‌ زیبا ولی ساده.

قابلیت‌ها:

  • تولیدکنندهٔ رمز QR
  • پویش کردن با یک دوربین
  • پویش کردن یک نماگرفت
  • در صورت امکان، محتوای رمز QR را تجزیه می‌کند و نمایش می‌دهد

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 0.3.1 در ۳ تیر ۱۴۰۱ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.