نمودارها

رسم نمودار ساده

نمودارها، دیداری کردن فرمول‌های ریاضیاتی را ساده می‌کند. علاوه بر عملگرهای حسابیِ ساده، از توابع مثلثاتی، هذلولی، نمایی و لگاریتمی، و همچنین حاصل‌جمع‌ها و حاصل‌ضرب‌های سفارشی نیز پشتیبانی می‌کند. می‌تواند معادلات متقارن، و جفت معادلات ضمنی و صریح دکارتی را نمایش دهد.

نمودارها ساخته شده تا به‌خوبی با میزکار گنوم یک‌پارچه شود و با استفاده از OpenGL از سخت‌افزار نوین بهره ببرد.

مشارکت کنید

کاوش رابط

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 0.6.2 در ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ منتشر شده است.

ترجمه نشده است

این کاره در زبان شما موجود نیست.