دایالکت

بازگردانی میان زبان‌ها

یک کارهٔ ترجمه برای گنوم.

ویژگی‌ها:

  • ترجمه برپایهٔ واسط برنامه‌نویسی غیررسمی‌ای برای ترجمهٔ گوگل
  • ترجمه برپایهٔ واسط برنامه‌نویسی لیبره‌ترنسلیت. می‌گذارد از هر نمونهٔ برخط موجودی استفاده کنید
  • متن به گفتار
  • پیشینهٔ ترجمه
  • شناسایی خودکار زبان
  • دکمه‌های تخته‌گیره

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 1.4.1 در ۲۸ مهر ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.