کارتریج‌ها

اجرای همهٔ بازی‌های شما

کارتریج یک اجراگر سادهٔ بازی برای همهٔ بازی‌های شماست. کارتریج می‌تواند بدون نیاز به ورود، بازی‌های شما را از استیم، لوتریس، هیروییک و... وارد کند. شما می‌توانید بازی‌های خود را پنهان کنید یا جلدشان را از SteamGridDB بارگیری کنید.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 1.5.4 در ۶ خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده.

ترجمه نشده

این کاره به زبانتان موجود نیست.