امبرول

پخش آهنگ و هیچ چیز دیگر

امبرول پخش‌کنندهٔ آهنگی بدون توهّم بزرگی است. اگر فقط می‌خواهید آهنگ‌های روی سامانهٔ محلیتان را پخش کنید، امبرول پخش‌کنندهٔ آهنگیست که دنبالش می‌گردید.

ویژگی‌های کنونی:

  • رابط کاربری تطبیقی
  • تغییر رنگ رابط کاربری با استفاده از تصویر آلبوم
  • پشتیبانی از کشیدن و رها کردن برای صف کردن آهنگ‌ها
  • بُر زدن و تکرار
  • یکپارچگی MPRIS

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.9.1 در ۸ شهریور ۱۴۰۱ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.