امبرول

پخش آهنگ و هیچ چیز دیگر

امبرول پخش‌کنندهٔ آهنگی بدون توهّم بزرگی است. اگر فقط می‌خواهید آهنگ‌های روی سامانهٔ محلیتان را پخش کنید، امبرول پخش‌کنندهٔ آهنگیست که دنبالش می‌گردید.

ویژگی‌های کنونی:

  • رابط کاربری تطبیقی
  • تغییر رنگ رابط کاربری با استفاده از تصویر آلبوم
  • پشتیبانی از کشیدن و رها کردن برای صف کردن آهنگ‌ها
  • بر زدن و تکرار
  • یکپارچگی MPRIS

مشارکت کنید

کاوش رابط

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 0.8.1 در ۳ تیر ۱۴۰۱ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.