برنامه نمایشگر نویسه‌ها

نویسه‌ها ابزاری ساده برای یافتن و درج نویسه‌های غیرمعمول است. این ابزار می‌گذار نویسه‌ای که به دنبالش هستید را با جست‌وجو برای کلیدواژگان به سرعت بیابید.

همچنین می‌توانید نویسه‌ها را بر اساس دسته‌بندی‌هایی چون نقطه‌گذاری، عکس‌ها و… بیابید.

مشارکت کنید

کاوش رابط

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره بازدید کنید.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 41.0 در ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.