کنسول

شبیه‌ساز پایانه

شبیه‌ساز پایانه‌ای کاربرپسند برای میزکار گنوم.

مشارکت کنید

کاوش رابط

پنجرهٔ پایانه

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 42.beta در ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.