کنسول

شبیه‌ساز پایانه

شبیه‌ساز پایانه‌ای کاربرپسند برای میزکار گنوم.

درگیر شدن

کاوش رابط

پنجرهٔ پایانه

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 43.0 در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.