آشنایان

یک مدیر آشنایان برای گنوم

آشنایان، اطّلاعات آشنایانتان را نگه‌داری و منظّم می‌کند. می‌توانید قطعه‌های اطّلاعات دربارهٔ آشنایانتان را ایجاد، ویرایش و حذف کرده یا به هم پیوند بزنید. آشنایان، جزییات را از تمامی منابعتان جمع کرده تا مکانی مرکزی برای مدیریت آشنایانتان به وجود آورد.

آشنایان هم‌چنین با دفترچه‌های نشانی برخط یک‌پارچه شده و به صورت خودکار آشنایانی از منابع برخط مختلف را به هم پیوند می‌دهد.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 42.0 در ۲ فروردین ۱۴۰۱ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.