پشتیبان‌های دژا داپ

Protect yourself from data loss

Déjà Dup is a simple backup tool. It hides the complexity of backing up the Right Way (encrypted, off-site, and regular) and uses duplicity as the backend.

  • Support for local, remote, or cloud backup locations such as Google Drive
  • Securely encrypts and compresses your data
  • Incrementally backs up, letting you restore from any particular backup
  • Schedules regular backups
  • Integrates well into your GNOME desktop

Déjà Dup focuses on ease of use and recovering from personal, accidental data loss. If you need a full system backup or an archival program, you may prefer other backup apps.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره بازدید کنید.

سؤالات متداول

پاسخ اکثر سؤالات متداول را بیابید.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 43.4 در ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ منتشر شده است.

کمی ترجمه شده است

فقط بخش کوچکی از این کاره در زبان شما موجود است.