افزونه‌ها

مدیریت افزونه‌های پوستهٔ گنوم

افزونه‌های گنوم؛ به‌روز رسانی، پیکربندی، برداشتن یا از کار انداختن افزونه‌ها را مدیریت می‌کند.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 42.0 در ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.