نقشه‌ها

یافتن مکان‌ها در هر جایی از جهان

نقشه‌ها دسترسی سریعی به نقشه‌ها در تمام جهان را می‌دهد. این برنامه می‌گذارد با جست‌وجو برای یک شهر یا خیابان، مکانی را که به دنبالشید یافته یا مکانی را برای قرار مشخّص کنید.

نقشه‌ها از پایگاه دادهٔ مشارکتی OpenStreetMap استفاده می‌کند که به دست صدها هزار نفر در سراسر جهان درست شده است.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 42.2 در ۷ خرداد ۱۴۰۱ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.