آهنگ‌ها

پخش و سازمان‌دهی مجموعه آهنگ‌هایتان

راهی آسان و دلپذیر برای پخش آهنگ‌هایتان.

یافتن قطعه‌ها در مجموعهٔ محلّیتان با استفاده از سیاهه‌های پخش ایجاد شده به صورت خودکار یا ساختن سیاهه‌ای تازه.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

  • نگه‌دارنده

    Marinus Schraal

  • نگه‌دارنده

    Jean Felder

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

بازدید از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 44.0 در ۲ فروردین ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.