پرونده‌ها

دسترسی و سازماندهی پرونده‌ها

پرونده‌ها که به نام ناتیلوس نیز شناخته می‌شود، مدیر پروندهٔ پیش‌گزیده میزکار گنوم است. این برنامه راهی ساده و یک‌پارچه برای مدیریت پرونده‌ها و مرور سامانه‌پرونده‌هایتان فراهم می‌کند.

ناتیلوس تمام توابع پایه‌ای یک مدیر پرونده و بیش‌تر از آن را پشتیبانی می‌کند. این برنامه می‌تواند پرونده‌ها و شاخه‌هایتان را چه به صورت محلّی و چه روی شبکه جست‌وجو و مدیریت کند، داده‌ها را از رسانه‌های قابل حمل خوانده و رویشان بنویسد و کدنوشته‌ها و برنامه‌ها را اجرا کند. این برنامه سه نما دارد: شبکهٔ نقشک، فهرست نقشک و فهرست درختی. توابع این برنامه می‌تواند به‌دست افزایه‌ها و کدنوشته‌ها گسترش یابد.

مشارکت کنید

کاوش رابط

نمای عنوان
نمای فهرستی
جست‌وجو
دیگر مکان‌ها

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره بازدید کنید.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 42.alpha در ۱۹ دی ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.