پولاری

صحبت با افراد روی آی‌آرسی

یک کارخواه سادهٔ گپ بازپخش اینترنتی (IRC) که برای یکپارچگی با گنوم طراحی شده است؛ شامل یک واسط ساده و زیبا است که به شما اجازه می‌دهد تا بر روی گفت‌وگوهای خود تمرکز کنید.

می‌توانید از پولاری برای گپ عمومی در یک کانال و داشتن گفت‌وگوهای خصوصی یک‌به‌یک استفاده کنید. آگاهی‌ها باعث می‌شوند تا هرگز پیامی مهم را از دست ندهید.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

  • نگه‌دارنده

    Florian Müllner

    he/him

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

بازدید از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 43.0 در ۷ مهر ۱۴۰۱ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.