پولاری

صحبت با افراد روی آی‌آرسی

یک کارخواه سادهٔ گپ بازپخش اینترنتی (IRC) که برای یکپارچگی با گنوم طراحی شده است؛ شامل یک واسط ساده و زیبا است که به شما اجازه می‌دهد تا بر روی گفت‌وگوهای خود تمرکز کنید.

می‌توانید از پولاری برای گپ عمومی در یک کانال و داشتن گفت‌وگوهای خصوصی یک‌به‌یک استفاده کنید. آگاهی‌ها باعث می‌شوند تا هرگز پیامی مهم را از دست ندهید.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

  • نگهدارنده

    Florian Müllner

    he/him

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره بازدید کنید.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 42.1 در ۱۳ تیر ۱۴۰۱ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.