ذخیرهٔ تصویرها از صفحه‌تان یا پنجره‌های تکی

نماگرفت، ابزاری ساده است که می‌گذارد از صفحهٔ رایانه‌تان عکس بگیرید. نماگرفت‌ها می‌توانند از تمام صفحه‌تان، برنامه‌ای خاص یا ناحیه‌ای گزیده باشند. همچنین می‌توانید نماگرفت را مستقیماً در تخته‌گیرهٔ گنوم رونویسی و در برنامه‌های دیگر بچسبانید.

نماگرفت می‌گذارد حتا هنگام بسته بودنش، از صفحه عکس بگیرید: تنها دکمهٔ نماگرفت را روی صفحه‌کلیدتان فشرده و تصویری از تمام صفحه‌تان در شاخهٔ تصاویر ذخیره می‌شود. هنگام فشردننماگرفت، دگرساز را گرفته تا تنها از پنجرهٔ گزیده عکس بگیرید.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 41.0 در ۲۲ آبان ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.