مدیر برنامه برای گنوم

نرم‌افزارها می‌گذارد برنامه‌های جدید و افزونه‌های سامانه‌ای را یافته و نصب کنید و برنامه‌های پیش‌تر نصب‌شده را بردارید.

نرم‌افزارهای گنوم برنامه‌های محبوب و برتر را همراه با توضیحات مفید و چندین نما از هر برنامه نمایش می‌دهد. برنامه‌ها می‌توانند از طریق مرور دسته‌بندی‌ها یا با استفاده از جست‌وجو پیدا و نصب شوند. همچنین به شما اجازه به‌روز رسانی سامانه از طریق به‌روز رسانی برون‌خط را می‌دهد.

مشارکت کنید

کاوش رابط

تابلوی نمای کلّی
تابلوی جزییات
تابلوی جزییات
تابلوی نصب شده‌ها
تابلوی به‌روز رسانی‌ها
تابلوی به‌روز رسانی‌ها
جزییات به‌روز رسانی

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 41.0 در ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.