Sysprof

Profile an application or entire system

Sysprof allows you to profile applications to aid in debugging and optimization.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 3.44.0 در ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ منتشر شده است.

ترجمه نشده است

این کاره در زبان شما موجود نیست.