استفاده از خط فرمان

پایانهٔ گنوم یک برنامهٔ شبیه‌ساز پایانه برای دسترسی به یک محیط پوستهٔ یونیکس بوده که می‌تواند برای اجرای برنامه‌های موجود روی سامانه‌تان استفاده شود.

از نمایه‌ها، زبانه‌های چندگانه و میان‌برهای صفحه کلید مختلف پشتیبانی می‌کند.

مشارکت کنید

کاوش رابط

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

ترجمه نشده است

این کاره در زبان شما موجود نیست.