ویرایشگر متن

ویرایش پرونده‌های متنی

ویرایشگر متن گنوم،‌ویرایشگر متنی ساده با تمرکز بر رضایت‌بخش کردن تجربهٔ پیش‌گزیده است.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 44.0 در ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.