ویرایشگر متن

ویرایشگر متنی برای گنوم

ویرایشگر متن گنوم،‌ویرایشگر متنی ساده با تمرکز بر رضایت‌بخش کردن تجربهٔ پیش‌گزیده است.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 42.1 در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.