خوش‌آمدگویی و گردشگری گنوم

یک خوش‌امدگویی و گردشگری راهنمادار برای گنوم.

مشارکت کنید

کاوش رابط

پنجرهٔ اصلی

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 40.0 در ۳ فروردین ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.