تحلیلگر مصرف دیسک

بررسی اندازهٔ شاخه‌ها و فضای دیسک موجود

برنامه‌ای ساده برای واپایش مصرف و فضای موجود دیسک.

تحلیلگر مصرف دیسک می‌تواند شاخه‌های خاص، دستگاه‌های ذخیره و حساب‌های برخط را بپوید. این برنامه یک بازنمایی درختی و گرافیکی فراهم می‌کند که اندازهٔ هر شاخه را برای تسهیل تشخیص مکان هدر رفت فضای دیسک، نشان می‌دهد.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 42.0 در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.