تحلیلگر مصرف دیسک

بررسی اندازهٔ شاخه‌ها و فضای دیسک موجود

برنامه‌ای ساده برای واپایش مصرف و فضای موجود دیسک.

تحلیلگر مصرف دیسک می‌تواند شاخه‌های خاص، دستگاه‌های ذخیره و حساب‌های برخط را بپوید. این برنامه یک بازنمایی درختی و گرافیکی فراهم می‌کند که اندازهٔ هر شاخه را برای تسهیل تشخیص مکان هدر رفت فضای دیسک، نشان می‌دهد.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 44.0 در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.